BAN CHỦ NHIỆM

NHÀ BÁO LÊ THỌ BÌNH
chủ nhiệm clb

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội truyền thông số Việt Nam

dn nguyễn văn hảo
phó chủ nhiệm clb

Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam

nHÀ BÁO Lê nghiêm
phó chủ nhiệm CLb

Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Bộ TT&TT

cHUYÊN GIA nguyễn quang đồng
Phó chủ nhiệm clb

Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và Phát triển truyền thông

ông vũ kiêm văn
Thành viên

Phó Tổng thư ký Hội truyền thông số

NHÀ BÁO HOÀNG TƯ GIANG
thành viên

Báo điện tử Vietnamnet

nHÀ BÁO TRẦN ĐẠI THANH
Thành viên

Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

NHÀ BÁO NINH GIANG
Thành viên

Tạp chí VietTimes

ông nguyễn phú phúc
Thành viên

Chủ quán Cafe New Wind