Một số bài viết sau buổi sinh hoạt chuyên đề : “Làm gì để giải cứu doanh nghiệp sau dịch COVID-19?”

Dân Trí

Thời báo Ngân hàng

CafeF

Sài Gòn Giải Phóng

An Ninh Thủ Đô

VietTimes

Công Lý

Công An Nhân Dân

Công Luận

Bizlive

Thế giới tiếp thị

Báo Đầu tư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *