Chuyên đề tháng 10: “Nhất thể hóa bộ máy: cơ hội và thách thức trong tiến trình đổi mới thể chế chính trị ở Việt Nam”

MỜI THAM DỰ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10

  • Chủ đề: “Nhất thể hóa bộ máy: cơ hội và thách thức”
  • Người thuyết trình: TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm VPQH.
  • Thời gian: từ 9h – 11h30, Thứ 7, ngày 06/10/2018
  • Địa điểm: Tòa nhà số 84 đường Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo và quản lý theo hướng một chức danh làm nhiều việc; đồng thời giải thể các bộ máy chồng chéo, sáp nhập các bộ máy làm chung một việc theo hướng thống nhất và đa năng, bảo đảm sự chuyên nghiệp và liên thông. Đó là bước đi tất yếu trong tiến trình đổi mới thể chế chính trị. Nhưng làm thế nào để hiện thực hóa những bước đi tất yếu ấy?

Trân trọng kính mời anh chị em Phóng viên, Nhà báo quan tâm đến chủ đề này đăng ký tham dự buổi sinh hoạt Tháng 10/2018 của CLB Cafe Số.

Vui lòng đăng ký tham dự:

  • Bà Đỗ Thị Hòa, ĐT: 0969625877
  • Email: clbcafeso@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *