ban chủ nhiệm & ban thư ký

NHÀ BÁO LÊ THỌ BÌNH
Chủ nhiệm CLB

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội truyền thông số Việt Nam.

dn Nguyễn Văn Hảo
Phó Chủ nhiệm

Phó Chủ tịch Hội TTS Việt Nam

NHÀ BÁO Lê Nghiêm
Phó chủ nhiệm

Nguyên Cục trưởng Cục thông tin đối ngoại Bộ TT&TT

CHUYÊN GIA Nguyễn Quang Đồng
Phó Chủ nhiệm

Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông.

TIN TỨC